Lesní klub - Spolek Cestička, lesní klub KbelyMontessori klub - Spolek Cestička, lesní klub KbelyKroužky - Spolek Cestička, lesní klub KbelyKomunita - Spolek Cestička, lesní klub KbelyLetní tábory - Spolek Cestička, lesní klub Kbely

DĚTI ° PROSTOR ° PŘÍRODA ° POHYB ° RESPEKT ° KOMUNIKACE ° SDÍLENÍ ° PŘÁTELSTVÍ ° HARMONIE ° ROZVOJ ° INSPIRACE

Spolek Cestička provozuje Lesní klub s prvky montessori a další aktivity pro děti od 1,5 roku do školního věku. Umožňuje dětem bezprostřední kontakt s přírodou, v inspirativním a přátelském prostředí. Podporuje všestranný harmonický vývoj dětí, jejich sociální, emoční a intelektuální rozvoj. Vychází z principů zážitkové pedagogiky, intuitivní pedagogiky a Montessori vzdělávacího systému. Důraz je kladen na pobyt v přírodě, její vnímání a ochranu.

JSME ČLENEM

Asociace lesních mateřských škol

PODPORUJÍ NÁS

Městská část Kbely