kulhankova-jana

Jana Kulhánková

Jsem předsedkyní spolku Cestička. Mám na starosti základní směřování spolku Cestička a jeho činnosti, koordinaci každodenního běhu Lesního klubu, kontakt s rodiči, přípravu celoročního pedagogického plánu, koordinaci lektorského týmu a provázím děti v Lesním klubu. Studium pedagogiky a germanistiky na FF UK jsem opustila pro zájem o hlubší studium technik osobního rozvoje a přírodních systémů léčení. Vystudovala jsem Montessori pedagogiku pro předškolní děti při Společnosti Montessori. Jsem akreditovaným terapeutem metody Cesta (The Journey) od Brandon Bays. Přírodu mám velmi ráda, už jako malé dítě jsem chtěla žít v lese. Uvědomuji si důležitost pobytu v přírodě pro současné děti. Mojí vizí je umožnit dětem svobodný pohyb v přirozeném prostředí přírody, v kontextu zdravých hranic, láskyplného vedení a podpory vývoje dětí. Jsem maminkou dvou dětí.

koubova-alice

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

Členka spolku Cestička. V rámci jeho činnosti se zabývám sledováním jeho hlavní vize. Vystudovala jsem matematiku a filosofickou antropologii, mám 20 let pedagogické praxe a užívám si nejbližšího kontaktu s vlastními dětmi.

Tereza Budařová

Terezka má v Cestičce na starosti administrativní činnost a průvodcování s dětmi. Ráda se věnuje kreativním činnostem všeho druhu. Vzdělává se v přírodní pedagogice. Je maminkou dvou cestičkových dětí. 

veronika_sch

Mgr. Veronika Schneidrová

Vystudovala jsem obor ekologie na UK a diplomový kurs Montessori pedagogiky. Jsem otevřená dalšímu hlubšímu vzdělávání, které mne posune dál na cestě k dětem.
Na mé práci v Cestičce mne především baví propojování ekologie, Montessori, lesní a intuitivní pedagogiky. Ohníčky v očích a dětská radost z bytí jsou pro mne silnou motivací a hnací silou zároveň.

stiebitz-ondrej

Ing. Ondřej Stiebitz

Ondřej má od studií blízko k přírodě i vzdělávání, přirozenou schopnost komunikovat s dětmi a oslovuje ho indiánská kultura. Je otcem dvou lesních dětí.

Magda Novotná, DiS

Milovnice hor, cestování a umění, která se dlouhodobě věnovala práci v cestovním ruchu a později i kreativnímu šití dětského oblečení pod vlastní značkou. S přirozeně láskyplným a respektujícím přístupem provází Cestičkou za pomoci kurzů lesní pedagogiky od roku 2022. Tento čas neustálého otevírání nových obzorů a vnímání světa všemi smysly je pro ni velice naplňující. Je maminkou třech dětí.

Alena Vopatová

Studovala jsem rok PřF UK, učitelství biologie a geologie, ale pak jsem utekla za svým snem státi se veterinářkou. Jelikož obě mé děti prošly Cestičkou, sblížila jsem se s ní a nadchla jsem se natolik, že své působení jednou týdně zde je pro mne příjemně strávený den s dětmi. Mám možnost jim hravou formou předat zajímavé informace o přírodě a děti jsou pro mne zároveň velkou motivaci a inspiraci v odhodlání na sobě pracovat. Také v nich se snažím objevovat a rozvíjet jejich přirozené nadšení, odvahu a sebedůvěru. Mým cílem v rámci lesní školky je naše společná cesta k životu v souladu s přírodou v duchu „respektovat a být respektován“.