kulhankova-jana

Jana Kulhánková

Jsem předsedkyní spolku Cestička. Mám na starosti základní směřování spolku Cestička a jeho činnosti, koordinaci každodenního běhu Lesního klubu, kontakt s rodiči, přípravu celoročního pedagogického plánu, koordinaci lektorského týmu a provázím děti v Lesním klubu. Studium pedagogiky a germanistiky na FF UK jsem opustila pro zájem o hlubší studium technik osobního rozvoje a přírodních systémů léčení. Vystudovala jsem Montessori pedagogiku pro předškolní děti při Společnosti Montessori. Jsem akreditovaným terapeutem metody Cesta (The Journey) od Brandon Bays. Přírodu mám velmi ráda, už jako malé dítě jsem chtěla žít v lese. Uvědomuji si důležitost pobytu v přírodě pro současné děti. Mojí vizí je umožnit dětem svobodný pohyb v přirozeném prostředí přírody, v kontextu zdravých hranic, láskyplného vedení a podpory vývoje dětí. Jsem maminkou dvou dětí.

koubova-alice

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

Členka spolku Cestička. V rámci jeho činnosti se zabývám sledováním jeho hlavní vize. Vystudovala jsem matematiku a filosofickou antropologii, mám 20 let pedagogické praxe a užívám si nejbližšího kontaktu s vlastními dětmi.

vitamvaskova-zdenka

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

Cestičku jsem objevila v roce 2011 jako maminka tehdy tříleté holčičky. Postupně prošly Cestičkou všechny mé tři dcery.
Moje práce v Cestičce rostla spolu s mými děvčaty, začala jsem občasnými aktivitami v pidicestičce, průvodcováním v lesním klubu a v přírodní skupince. Tato práce je přesným naplněním mého studia Sociální pedagogiky zaměřené na volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Těší mne na ní kontakt s dětmi, jejich rodiči, přírodou a především okolím Vinoře, které se stalo mým domovem.
Díky praktickým zkušenostem mne baví práce s pestrou škálou materiálu a to od nářadí jako jsou kladívka, pilky, hřebíky po šití a vyrábění všeho druhu.
Spravuji náhradový systém a organizuji cestičkové aktivity.

veronika_sch

Mgr. Veronika Schneidrová

Vystudovala jsem obor ekologie na UK a diplomový kurs Montessori pedagogiky. Jsem otevřená dalšímu hlubšímu vzdělávání, které mne posune dál na cestě k dětem.
Na mé práci v Cestičce mne především baví propojování ekologie, Montessori, lesní a intuitivní pedagogiky. Ohníčky v očích a dětská radost z bytí jsou pro mne silnou motivací a hnací silou zároveň.

stiebitz-ondrej

Ing. Ondřej Stiebitz

Ondřej má od studií blízko k přírodě i vzdělávání, přirozenou schopnost komunikovat s dětmi a oslovuje ho indiánská kultura. Je otcem dvou lesních dětí.

valentova-lenka

Mgr. Lenka Valentová

Lenka na katedře pedagogiky FF UK vystudovala obory pedagogika osobnostně sociálního rozvoje a pedagogicko-psychologické poradenství a na katedře psychologie učitelství pro střední školy. Působila jako lektorka a kontaktní pracovnice nízkoprahového klubu, mentorka učitelů, vedla osobnostně rozvojové programy, letní tábory a volnočasové kroužky pro děti. Absolvovala kurz montessori pedagogiky pod RC Andílek a řadu dalších vzdělávacích programů. Pochází z malé vesnice od Kolína, kde pravidelně relaxuje prací na zahrádce. Její největší volnočasovou radostí je běh. Každodenní inspirací jí jsou její dvě děti, se kterými vyráží do přírody a navštěvuje všemožné kulturní akce. 

Alena Vopatová

Studovala jsem rok PřF UK, učitelství biologie a geologie, ale pak jsem utekla za svým snem státi se veterinářkou. Jelikož obě mé děti prošly Cestičkou, sblížila jsem se s ní a nadchla jsem se natolik, že své působení jednou týdně zde je pro mne příjemně strávený den s dětmi. Mám možnost jim hravou formou předat zajímavé informace o přírodě a děti jsou pro mne zároveň velkou motivaci a inspiraci v odhodlání na sobě pracovat. Také v nich se snažím objevovat a rozvíjet jejich přirozené nadšení, odvahu a sebedůvěru. Mým cílem v rámci lesní školky je naše společná cesta k životu v souladu s přírodou v duchu „respektovat a být respektován“.