kulhankova-jana

Jana Kulhánková

předsedkyně a průvodce

Jsem předsedkyní spolku Cestička. Mám na starosti základní směřování spolku Cestička a jeho činnosti, koordinaci každodenního běhu Lesního klubu, kontakt s rodiči, přípravu celoročního pedagogického plánu, koordinaci lektorského týmu a provázím děti v Lesním klubu. Studium pedagogiky a germanistiky na FF UK jsem opustila pro zájem o hlubší studium technik osobního rozvoje a přírodních systémů léčení. Vystudovala jsem Montessori pedagogiku pro předškolní děti při Společnosti Montessori. Jsem akreditovaným terapeutem metody Cesta (The Journey) od Brandon Bays. Přírodu mám velmi ráda, už jako malé dítě jsem chtěla žít v lese. Uvědomuji si důležitost pobytu v přírodě pro současné děti. Mojí vizí je umožnit dětem svobodný pohyb v přirozeném prostředí přírody, v kontextu zdravých hranic, láskyplného vedení a podpory vývoje dětí. Jsem maminkou dvou dětí.

Tereza Budařová

průvodce a administrativa

Terezka má v Cestičce na starosti administrativní činnost a průvodcování s dětmi. Ráda se věnuje kreativním činnostem všeho druhu. Vzdělává se v přírodní pedagogice. Je maminkou dvou cestičkových dětí. 

Mgr. Veronika Schneidrová

průvodce

Vystudovala jsem obor ekologie na UK a diplomový kurs Montessori pedagogiky. Jsem otevřená dalšímu hlubšímu vzdělávání, které mne posune dál na cestě k dětem.
Na mé práci v Cestičce mne především baví propojování ekologie, Montessori, lesní a intuitivní pedagogiky. Ohníčky v očích a dětská radost z bytí jsou pro mne silnou motivací a hnací silou zároveň.

Ing. Ondřej Stiebitz

průvodce

Ondřej má od studií blízko k přírodě i vzdělávání, přirozenou schopnost komunikovat s dětmi a oslovuje ho indiánská kultura. Je otcem dvou lesních dětí.

Magda Novotná

průvodce

Magda se po studiu vyšší odborné školy v oboru Rozvoj a řízení regionální turistiky dlouhodobě věnovala práci v cestovním ruchu. Během mateřské pak založila vlastní značku dětského oblečení, která ji stále kreativně naplňuje. Cestičkou provází s přirozeně láskyplným a respektujícím přístupem za pomoci několika kurzů lesní pedagogiky od roku 2022. Miluje hory a přírodu. Každodenní výlety s dětmi za poznáním a vnímání světa všemi smysly v přítomném okamžiku jsou pro ni nekonečným zdrojem pozitivní energie. Je maminkou tří dětí. 

Alena Vopatová

průvodce

Studovala jsem rok PřF UK, učitelství biologie a geologie, ale pak jsem utekla za svým snem státi se veterinářkou. Jelikož obě mé děti prošly Cestičkou, sblížila jsem se s ní a nadchla jsem se natolik, že své působení jednou týdně zde je pro mne příjemně strávený den s dětmi. Mám možnost jim hravou formou předat zajímavé informace o přírodě a děti jsou pro mne zároveň velkou motivaci a inspiraci v odhodlání na sobě pracovat. Také v nich se snažím objevovat a rozvíjet jejich přirozené nadšení, odvahu a sebedůvěru. Mým cílem v rámci lesní školky je naše společná cesta k životu v souladu s přírodou v duchu „respektovat a být respektován“. 

Hana Svrčková

průvodce

Vystudovala jsem VŠE v Praze, obor Informatika. A nějaký čas pracovala v bance. Když jsem se potom stala maminkou tří dětí, tak jsem začala hledat cestu, jak jim být tím nejlepším průvodcem na jejich nesmírném dobrodružství za poznáváním světa a osamostatněním. To mne přivedlo k montessori pedagogice a absolvování mezinárodní Montessori certifikace pro věk 3-6 let. Celý program mě natolik uchvátil, že jsem se začala věnovat práci s dětmi profesně. Cestička mi navíc umožnila to vše propojit s pobytem venku, což je pro děti nesmírný dar. Také jsem instruktorkou zdravotního cvičení a do denního programu dětí ve školce zařazuji hravou formou prvky z cvičení, protože život je pohyb a pohyb je život.

Adam Šůra

průvodce

koubova-alice

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

členka spolku

Členka spolku Cestička. V rámci jeho činnosti se zabývám sledováním jeho hlavní vize. Vystudovala jsem matematiku a filosofickou antropologii, mám 20 let pedagogické praxe a užívám si nejbližšího kontaktu s vlastními dětmi.