kulhankova-jana

Jana Kulhánková

Jsem předsedkyní spolku Cestička. Mám na starosti základní směřování spolku Cestička a jeho činnosti, koordinaci každodenního běhu Lesního klubu, kontakt s rodiči, přípravu celoročního pedagogického plánu, koordinaci lektorského týmu a provázím děti v Lesním klubu. Studium pedagogiky a germanistiky na FF UK jsem opustila pro zájem o hlubší studium technik osobního rozvoje a přírodních systémů léčení. Vystudovala jsem Montessori pedagogiku pro předškolní děti při Společnosti Montessori. Jsem akreditovaným terapeutem metody Cesta (The Journey) od Brandon Bays. Přírodu mám velmi ráda, už jako malé dítě jsem chtěla žít v lese. Uvědomuji si důležitost pobytu v přírodě pro současné děti. Mojí vizí je umožnit dětem svobodný pohyb v přirozeném prostředí přírody, v kontextu zdravých hranic, láskyplného vedení a podpory vývoje dětí. Jsem maminkou dvou dětí.

koubova-alice

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

Členka spolku Cestička. V rámci jeho činnosti se zabývám sledováním jeho hlavní vize. Vystudovala jsem matematiku a filosofickou antropologii, mám 20 let pedagogické praxe a užívám si nejbližšího kontaktu s vlastními dětmi.

vitamvaskova-zdenka

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

Cestičku jsem objevila v roce 2011 jako maminka tehdy tříleté holčičky. Postupně prošly Cestičkou všechny mé tři dcery.
Moje práce v Cestičce rostla spolu s mými děvčaty, začala jsem občasnými aktivitami v pidicestičce, průvodcováním v lesním klubu a v přírodní skupince. Tato práce je přesným naplněním mého studia Sociální pedagogiky zaměřené na volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Těší mne na ní kontakt s dětmi, jejich rodiči, přírodou a především okolím Vinoře, které se stalo mým domovem.
Díky praktickým zkušenostem mne baví práce s pestrou škálou materiálu a to od nářadí jako jsou kladívka, pilky, hřebíky po šití a vyrábění všeho druhu.
Spravuji náhradový systém a organizuji cestičkové aktivity.

Nikola Kapic

Nikola studoval přírodní gymnázium v Praze a následně sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě, kde studium přerušil. K dětem má velmi blízký vztah a to nejen těm větším, kterým dělal v projektu Začít spolu párového učitele na druhém stupni ZŠ, ale také k našim menším lesním dětem. Děti milují jeho dynamiku, smysl pro dobrodružství, otevřenost a férovost.

 

veronika_sch

Mgr. Veronika Schneidrová

Možnost pracovat v Cestičce považuji za velkou výzvu, za kterou jsem velmi vděčná. Vidím ji jako cestu, na které bych dětem ráda předávala radost z bytí, poznávání a objevování. Věřím, že dětské bytosti jsou nejblíž pravdě a mají tu úžasnou moc měnit dospělé, já sama se díky dětem snažím na sobě neustále pracovat a být tak lepším člověkem
Jako vystudovaná ekoložka mám k přírodě velmi blízko a ráda bych v dětech zažehla plamínek poznání, že pobyt v přírodě je ničím nenahraditelný a poskytuje spoustu možností, jak si jej můžeme všemi smysly užít.
V současné době pokračuji ve svém vzdělávání studiem diplomového kursu Montessori pedagogiky pro předškolní děti při Společnosti Montessori.
Jsem maminka dvou kluků (3 a 6 let).

stiebitz-ondrej

Ing. Ondřej Stiebitz

Ondřej má od studií blízko k přírodě i vzdělávání, přirozenou schopnost komunikovat s dětmi a oslovuje ho indiánská kultura. Je otcem dvou lesních dětí.

valentova-lenka

Mgr. Lenka Valentová

Lenka na katedře pedagogiky FF UK vystudovala obory pedagogika osobnostně sociálního rozvoje a pedagogicko-psychologické poradenství. Působila jako lektorka a kontaktní pracovnice nízkoprahového klubu, mentorka učitelů, vedla osobnostně rozvojové programy, letní tábory a volnočasové kroužky pro děti. Absolvovala kurz montessori pedagogiky pod RC Andílek a řadu dalších vzdělávacích programů. Pochází z malé vesnice od Kolína, kde pravidelně relaxuje prací na zahrádce. Každodenní inspirací jí jsou její dva chlapci ve věku 3 a 5 let, se kterými ráda tvoří, vyráží do přírody a navštěvuje všemožné kulturní akce.

Mgr. Veronika Miksová

Vystudovala jsem politologii a mediální studia na Karlově univerzitě. Vždy jsem ale tíhla spíše k práci spojující otevřenost pro dětskou duši tak typickou, pobyt v přírodě, tvoření a poznávání světa. Při studiích jsem pracovala v neziskové organizaci pomáhající dětem z ústavní péče a rodinám ve složitých životních situacích, kde jsem zjistila, jak moc je mi blízký dětský svět nezatížený našimi předsudky, strachy a často nesmyslnými pravidly. Kromě toho ráda vařím, peču, píši texty pro hudební magazín a vyrábím ručně šité kožené doplňky.