kulhankova-jana

Jana Kulhánková

Jsem předsedkyní spolku Cestička. Mám na starosti základní směřování Cestičky, koordinaci každodenního běhu klubu, kontakt s rodiči, přípravu celoročního pedagogického plánu, koordinaci lektorského týmu a provázím děti v lesním i montessori klubu. Studium pedagogiky a germanistiky na FF UK jsem opustila pro zájem o hlubší studium technik osobního rozvoje a přírodních systémů léčení. Vystudovala jsem montessori pedagogiku pro předškolní děti při Společnosti montessori. V současné době dokončuje terapeutický výcvik Cesty (The Journey) u Brandon Bays. Přírodu mám velmi ráda, už jako malé dítě jsem chtěla žít v lese. Uvědomuji si důležitost pobytu v přírodě pro současné děti. Mojí vizí je umožnit dětem svobodný pohyb v přirozeném prostředí přírody, v kontextu zdravých hranic, láskyplného vedení a podpory vývoje dětí. Jsem maminkou dvou dětí.

koubova-alice

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

Členka spolku Cestička. V rámci jeho činnosti se zabývám sledováním jeho hlavní vize. Vystudovala jsem matematiku a filosofickou antropologii, mám 20 let pedagogické praxe a užívám si nejbližšího kontaktu s vlastními dětmi.

vitamvaskova-zdenka

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

Cestičku jsem objevila v roce 2011 jako maminka tehdy tříleté holčičky. Momentálně prochází Cestičkou všechny mé tři dcery.
Moje práce v Cestičce roste spolu s mými děvčaty, začala jsem občasnými aktivitami v pidicestičce, průvodcováním v lesním klubu a v přírodní skupince. Takhle práce je přesným naplněním mého studia Sociální pedagogiky zaměřené na voný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Těší mne na ní kontakt s dětmi, jejich rodiči, přírodou a především okolím Vinoře, které se stalo mým domovem.
Díky praktickým zkušenostem mne baví práce s pestrou škálou materiálu a to od nářadí jako jsou kladívka, pilky, hřebíky po šití a vyrábění všeho druhu.
Spravuji náhradový systém a organizuji cestičkové aktivity.

Nikola Kapic

Nikola studoval přírodní gymnázium v Praze a následně sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě, kde studium přerušil. K dětem má velmi blízký vztah a to nejen těm větším, kterým dělal v projektu Začít spolu párového učitele na druhém stupni ZŠ, ale také k našim menším lesním dětem. Děti milují jeho dynamiku, smysl pro dobrodružství, otevřenost a férovost.

 

veronika_sch

Mgr. Veronika Schneidrová

Možnost pracovat v Cestičce považuji za velkou výzvu, za kterou jsem velmi vděčná. Vidím ji jako cestu, na které bych dětem ráda předávala radost z bytí, poznávání a objevování. Věřím, že dětské bytosti jsou nejblíž pravdě a mají tu úžasnou moc měnit dospělé, já sama se díky dětem snažím na sobě neustále pracovat a být tak lepším člověkem
Jako vystudovaná ekoložka mám k přírodě velmi blízko a ráda bych v dětech zažehla plamínek poznání, že pobyt v přírodě je ničím nenahraditelný a poskytuje spoustu možností, jak si jej můžeme všemi smysly užít.
V současné době pokračuji ve svém vzdělávání studiem diplomového kursu Montessori pedagogiky pro předškolní děti při Společnosti Montessori.
Jsem maminka dvou kluků (3 a 6 let).

stiebitz-ondrej

Ing. Ondřej Stiebitz

Ondřej má od studií blízko k přírodě i vzdělávání, přirozenou schopnost komunikovat s dětmi a oslovuje ho indiánská kultura. Je otcem dvou lesních dětí.

valentova-lenka

Mgr. Lenka Valentová

Lenka na katedře pedagogiky FF UK vystudovala obory pedagogika osobnostně sociálního rozvoje a pedagogicko-psychologické poradenství. Působila jako lektorka a kontaktní pracovnice nízkoprahového klubu, mentorka učitelů, vedla osobnostně rozvojové programy, letní tábory a volnočasové kroužky pro děti. Absolvovala kurz montessori pedagogiky pod RC Andílek a řadu dalších vzdělávacích programů. Pochází z malé vesnice od Kolína, kde pravidelně relaxuje prací na zahrádce. Každodenní inspirací jí jsou její dva chlapci ve věku 3 a 5 let, se kterými ráda tvoří, vyráží do přírody a navštěvuje všemožné kulturní akce.

Mgr. Veronika Miksová

Vystudovala jsem politologii a mediální studia na Karlově univerzitě. Vždy jsem ale tíhla spíše k práci spojující otevřenost pro dětskou duši tak typickou, pobyt v přírodě, tvoření a poznávání světa. Při studiích jsem pracovala v neziskové organizaci pomáhající dětem z ústavní péče a rodinám ve složitých životních situacích, kde jsem zjistila, jak moc je mi blízký dětský svět nezatížený našimi předsudky, strachy a často nesmyslnými pravidly. Kromě toho ráda vařím, peču, píši texty pro hudební magazín a vyrábím ručně šité kožené doplňky.