Lesní klub spolku Cestička

Lesní klub pro děti od 3 do 6 let

Cestička zajišťuje od roku 2010 všestrannou péči o děti předškolního a mladšího školního věku, ve spolupráci s rodinou. Klade důraz na citlivý a individuální přístup k dětem, ochranu životního prostředí a podporu zdravého životního stylu.

V lesním klubu se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají  a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Hlavním učitelem je zde proto přímá osobní zkušenost. Děti zažívají doslova na vlastní kůži proměny přírody, růst rostlin, specifika různých živlů (voda, vítr, oheň, země), ale také například proměny vlastních nálad a naladění celé skupiny v souvislosti s přírodou. Nejsou vedeny primárně předem nalinkovaným programem. Snažíme se především o to, aby jim byl vytvořen prostor pro jejich vlastní objevování světa i sebe samých. Mohou se tak podle nás snadněji udržet v kontaktu se svými pocity, představami a rozhodnutími a zároveň se nevytrhnout z rámce, do kterého jsou zapojeny – do přírody, lidských vztahů.  Mohou tak naplno pocítit důležitost vlastní „cestičky“, jakož i fakt, že jsou součástí velkého propojeného celku vztahů, kterého si je třeba vážit.

Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Děti jsou vedeny k soběstačnosti přiměřené věku a aktivní činnosti. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, systematicky rozvíjejí poznávání světa adekvátní individuálním schopnostem, učí se vzájemné spolupráci a rozvíjejí pozorovací schopnosti. Děti jsou vedeny k přijímání důsledků svých činů a vytváření vlastní sebeúcty skrze to, jak se chovají. Lesní klub je obohacován prvky montessori pedagogiky, jak jejím přístupem k vývoji dítěte, tak občasným používáním montessori materiálů. Pomocí pohybu po lese, her, zpěvu a výtvarné činnosti se snažíme o rozvoj všech sociálních i osobnostních dovedností. Motorické hry se skutečnými materiály, rozvíjení znalostí na skutečných předmětech (nikoli z knih), hry s barvami, které nás obklopují, jemná všímavost k vlastním prožitkům, nebo zpívání rezonující s aktuálním ročním obdobím ideálně propojují tělo a mysl. Během roku děti oslavují svátky a zvyky vycházející z ročních období. Slavnosti se konají obvykle odpoledne, mimo dobu lesního klubu.

Celoroční tématický plán napomáhá hlouběji pronikat do základních témat našeho lidského života v souladu s přírodou. Děti se tak potkávají a uchopují důležitá témata – kdo jsem já, má rodina, můj svět, okolní příroda, zvířata a rostliny, stromy a jejich život, vztah s kamarády, mé pocity, proměny přírody, dary přírody, co mě baví, hraní a legrace atp.

7 bodů, proč dát dítě do lesního klubu Cestička

1. BEZPROSTŘEDNOST. Dítě poznává svět bezprostředně, nikoli skrze nástroje a napodobeniny – hračky, knížky, hřiště, dospělé vysvětlování.  Má živý kontakt se světem, jenž je základem zdravé lidské psychiky.
2. ZDRAVÍ. Dítě si při celoročním pobytu na čerstvém vzduchu přirozeným způsobem posiluje fyzické zdraví.  Rozvíjí svou imunitu stejně silně jako hrubou i jemnou motoriku.
3. SVOBODA. Dítěti je vytvořen prostor pro rozvíjení jeho vlastní iniciativy. Není zavaleno permanentním programem natolik, že by se postupně naučilo pouze vykonávat návrhy cizích lidí. Není vedeno principem cukru a biče. Vedeme tak dítě k tomu, aby dokázalo slyšet své vlastní srdce.
4. RESPEKT. Protože děti fungují v kolektivu, jsou zároveň vedeny i k respektu druhých členů skupiny. Učí se úctě k individualitě vlastní i cizí.
5. SAMOSTATNOST. Dítě je v lese vedeno přirozeně k samostatnosti. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti, aniž by o tom vědělo.
6. ÚCTA K PŘÍRODĚ. Dítě zažívá existenci v prostředí, které ho přesahuje. Není to prostor uzavřených čtyř stěn, které lze po nějaké době poznat a ovládnout. Tím v něm vzrůstá i úcta k prostředí, ve kterém žije. Poznává, že přírodě nevládne a není středem světa, ale že je jeho přirozenou a důležitou součástí.
7. LEGRACE. V lesním klubu je prostě legrace.

Ve školním roce 2017/18 máme posledních pár volných míst. Začínáme 4.9. 2017.

Pro více informací nás kontaktujte na cesticka@nullspolekcesticka.cz.

 

Pidicestička pro rodiče s dětmi do 3 let

Rádi bychom Vás pozvali do našeho outdoorového klubu pro maminky (i tatínky;-) s dětmi do 3 let, do Pidicestičky.
Sraz každé úterý v 9.30 hod. na rohu lesíka mezi Vinoří a Ctěnicemi, u zastávky Moravanská ve Vinoři. Scházíme se za každého počasí.
V kruhu dětí a rodičů pobudeme nějaký čas společně, zjistíme, co nám může nabídnout herna pod širým nebem, společně si zazpíváme, zatancujeme a možná i něco vyrobíme. Těšíme se na Vás, přijďte se podívat mezi nás.
S sebou podložku na sezení, svačinu a pití, dostatečně teplé oblečení (nejlépe nepromokavé), kterému nějaká ta špína nevadí. V sezóně doporučen navíc prostředek proti klíšťatům.
Koordinaci má na starosti Hanka Šůrová, 724 282 531, hana.fejfar@nullemail.cz.

 

Montessori klub spolku Cestička

Montessori klub pro děti od 3 do 6 let

V roce 2014 jsem již měli několikaletou zkušenost s dětmi v lese a rozhodli jsem se obohatit naší práci o prvky Montessori pedagogiky, aby především i čas, který nakonec vzhledem k počasí musíme trávit uvnitř, byl maximálně smysluplně využitý. K tomu nám práce s montessori pomůckami přišla jako ideální.

Vznikly tak v Cestičce dva paralelní směry, jeden čistě lesní a druhý propojený s montessori pedagogikou a jejím prostředím. Po dvou letech jsme však přišli na to, že nejpřirozenější pro nás je oba směry propojovat dle potřeb skupiny, dle počasí atp.

Montessori klub tak vychází z principů pedagogiky Marie Montessori a navazuje na naše zkušenosti s pobytem v přirozeném prostředí lesa a přírody a obojí propojuje. Program probíhá částečně ve vnitřních prostorách klubovny spolku Cestička a částečně venku v přírodě. Respektuje vývojové a individuální potřeby dítěte v duchu montessori pedagogiky. Děti pracují s montessori pomůckami a procházejí postupně od 3 do 6 let tyto základní celky: cvičení praktického života, smyslový materiál, jazyková výchova, matematika, kosmická výchova. Část programu probíhá v přirozeném venkovním prostředí v duchu lesní pedagogiky.

Ve školním roce 2017/18 propojujeme lesní a montessori pedagogiku.

Montessori dílny pro rodiče s dětmi do 3 let

Montessori dílny pro rodiče s dětmi do 3-4 let vede zkušená lektorka Pavlína Kapalová.

Dílny probíhají v klubovně Cestičky v Radvanické ulici 697 ve Kbelích. Cena dílny (1 hod a 45 min) je 100,- Kč. Dílny probíhají v pátek od 8.30 – 10.15 hod a 10.30 – 12.15 hod a v  pondělí od 10.30  – 12.15 hod.

Více informací na pavlina.kapalova@nullgmail.com

Kroužky spolku Cestička

Přírodní kroužek pro školáky – od 6 let

Aby byla naše práce kontinuální a mohli jsem dětem nabídnout aktivity v přírodě i v jejich školním věku, rozhodli jsme se ve školním roce 2016/17 na žádosti rodičů otevřít celo-odpolední přírodní kroužek pro školní děti.

Ve školním roce 2017/18 kroužek probíhá každé pondělí od 13 hod -17 hod. Je určen dětem od 6 let.

Zázemím je maringotka ve kbelském parku či kbelská klubovna Cestičky. Navštěvujeme přilehlý kbelský park, dále okolní přírodní lokality kolem Kbel a Vinoře, ale také vzdálenější zajímavá místa, a to nejen přírodně, ale také kulturně (výstavy, muzea, zajímavé akce).
Naši průvodci vyzvedávají dětí ve škole ve Kbelích a ve Vinoři. Pak už je čekají hry v přírodě, výpravy do přírodních lokalit, tvoření, divadlo, kulturně vzdělávací programy (muzea, galerie, výstavy, edukační programy).

Kroužek vede Veronika Schneiderová a Ondřej Stiebitz

 

Přírodní skupinka 1 – pro školáky – od 8 let

Odpolední tříhodinová aktivita pro děti od 8 let na různá lesní a jiná zajímavá témata.

Probíhá každou druhou středu od 16 hod -19 hod.
Zázemí mají děti (většinou jen v zimě) v klubovně v Radvanické ulici a program je velmi různorodý – nejvíce závisí na lektorovi a na aktuálním počasí (pouštění draků, v zimě bobování, noční bojovky atd.). Témata: lesní zvěř (vč.krmení v krmelci), poznávání tábornických dovedností a indiánské kultury, vyrábění všeho druhu v závislosti na ročním období (v zimě např.pečení vánočního cukroví), tematické hry (Hobit, Čtyřlístek atd.).

Skupinku vede Zdenka Vitamvásová nebo Ondřej Stiebitz

Přírodní skupinka 2 – pro školáky – od 8 let

Probíhá každý druhý čtvrtek od 15 hod  – 18 hod

Program viz výše.

Skupinku vede Nikola Kapic

Komunita spolku Cestička

Expedice Cestička

Výjezdní víkendové expedice pro děti od 6 let a dobrovolníky z řad dospělých.
Historicky první expedice proběhla o víkendu 14.-16.října 2016 do Krkonoš, zpráva je na .

Ve školním roce 2016/17 dále proběhlo dále několik společných výjezdů rodičů a dětí od nejmenších až po naše největší děti.

Se školním rokem 2017/18 se proběhla podzimní expedice do Krkonoš, opět velmi úspěšná.

Na jaro 2018 už připravujeme další dvě expedice.

Přespávací dýchánky pro děti

Dýchánky začínají v pátek v 17.30hod a končí v sobotu v 10hod. Mají různá témata. Děti si užijí tvoření, večerní výpravy, čtení pohádek atp.
Během školního roku 2016/17 proběhlo mnoho přespávacích dýchánku na různá témata, děti si je velmi oblíbily, proto bychom v nich rádi pokračovali i ve školním roce 2017/18.

Cena pro cestičkové děti: 350,- Kč (pro sourozence 600,- Kč za oba), pro necestičkové děti 400,-Kč.

Slavnosti spojené s koloběhem roku

Během roku se všemi rodiči a dětmi rádi potkáváme na slavnostech. V září začínáme mandalou hojnosti a úklidem lesa. Následuje slavnost sv. Maritna a sv. Michala, vánoční slavnost, velikonoční slavnost a slavnost zakončení školního roku.

Rodičovská večerní čajovna

Nepravidelně pravidelná rodičovská večerní čajovna na různá témata.

Pro školní rok 2017/18 připravujeme opět pravidelná rodičovská setkávání s nejrůznější tématikou, o všech Vás budeme včas informovat.

Letní tábory spolku Cestička

Příměstské tábory a pobytové tábory v přírodě 2018

Pro léto 2018 jsme pro Vás připravili tyto letní příměstské tábory:

  1. 16.7. – 20.7. –  Cesta kolem světa (3-8 let)
  2. 23.7. – 27.7. –  Putování za zvířátky (3-8 let)
  3. 6.8. – 10.8.   –  Léto v Pralese (3-8 let) – ve spolupráci s ekologickými programy centra Prales
  4. 13.8. – 17.8. –  Týden objevů (5-13 let)
  5. 27.8. – 31.8. –  Lesní sporty (3-8 let)

Tábory budou probíhat od 8.30 hod do 16.30 hod. Vedou je zkušení průvodci Cestičky.

Náplní je pobyt v přírodě v lokalitách okolí Prahy 9, tvoření a vyrábění na daná témata, hry na podporu sociálních dovedností, objevování nových míst a kamarádů a mnoho dalšího.

Stále ještě máme několik volných míst.

 

Dále se v roce 2018 budou konat také pobytové tábory pro děti od 6 let:

  1. 8.7. – 15.7. – Čtyři živly –  Rokytnice nad Jizerou (6 – 15 let)
  2. 22. – 29. 7.-  Borůvky a svoboda – Říčky v Orlických horách (6-15 let)

 

Pro přihlášení se a další informace kontaktujte prosím Zdenku Vitamvásovou na zdenka@nullspolekcesticka.cz.