Lesní klub spolku Cestička

Lesní klub s prvky Montessori pro děti od 3 do 6 let

Cestička zajišťuje od roku 2010 všestrannou péči o děti předškolního a mladšího školního věku, ve spolupráci s rodinou. Klade důraz na citlivý a individuální přístup k dětem, ochranu životního prostředí a podporu zdravého životního stylu.

V lesním klubu se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají  a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Hlavním učitelem je zde proto přímá osobní zkušenost. Děti zažívají doslova na vlastní kůži proměny přírody, růst rostlin, specifika různých živlů (voda, vítr, oheň, země), ale také například proměny vlastních nálad a naladění celé skupiny v souvislosti s přírodou. Nejsou vedeny primárně předem nalinkovaným programem. Snažíme se především o to, aby jim byl vytvořen prostor pro jejich vlastní objevování světa i sebe samých. Mohou se tak podle nás snadněji udržet v kontaktu se svými pocity, představami a rozhodnutími a zároveň se nevytrhnout z rámce, do kterého jsou zapojeny – do přírody, lidských vztahů.  Mohou tak naplno pocítit důležitost vlastní „cestičky“, jakož i fakt, že jsou součástí velkého propojeného celku vztahů, kterého si je třeba vážit.

Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Děti jsou vedeny k soběstačnosti přiměřené věku a aktivní činnosti. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, systematicky rozvíjejí poznávání světa adekvátní individuálním schopnostem, učí se vzájemné spolupráci a rozvíjejí pozorovací schopnosti. Děti jsou vedeny k přijímání důsledků svých činů a vytváření vlastní sebeúcty skrze to, jak se chovají. Lesní klub je obohacován prvky Montessori pedagogiky, jak jejím přístupem k vývoji dítěte, tak občasným používáním Montessori materiálů. Pomocí pohybu po lese, her, zpěvu a výtvarné činnosti se snažíme o rozvoj všech sociálních i osobnostních dovedností. Motorické hry se skutečnými materiály, rozvíjení znalostí na skutečných předmětech (nikoli z knih), hry s barvami, které nás obklopují, jemná všímavost k vlastním prožitkům, nebo zpívání rezonující s aktuálním ročním obdobím ideálně propojují tělo a mysl. Během roku děti oslavují svátky a zvyky vycházející z ročních období. Slavnosti se konají obvykle odpoledne, mimo dobu lesního klubu.

Celoroční tématický plán napomáhá hlouběji pronikat do základních témat našeho lidského života v souladu s přírodou. Děti se tak potkávají a uchopují důležitá témata – kdo jsem já, má rodina, můj svět, okolní příroda, zvířata a rostliny, stromy a jejich život, vztah s kamarády, mé pocity, proměny přírody, dary přírody, co mě baví, hraní a legrace atp.

7 bodů, proč dát dítě do lesního klubu Cestička

1. BEZPROSTŘEDNOST. Dítě poznává svět bezprostředně, nikoli skrze nástroje a napodobeniny – hračky, knížky, hřiště, dospělé vysvětlování.  Má živý kontakt se světem, jenž je základem zdravé lidské psychiky.
2. ZDRAVÍ. Dítě si při celoročním pobytu na čerstvém vzduchu přirozeným způsobem posiluje fyzické zdraví.  Rozvíjí svou imunitu stejně silně jako hrubou i jemnou motoriku.
3. SVOBODA. Dítěti je vytvořen prostor pro rozvíjení jeho vlastní iniciativy. Není zavaleno permanentním programem natolik, že by se postupně naučilo pouze vykonávat návrhy cizích lidí. Není vedeno principem cukru a biče. Vedeme tak dítě k tomu, aby dokázalo slyšet své vlastní srdce.
4. RESPEKT. Protože děti fungují v kolektivu, jsou zároveň vedeny i k respektu druhých členů skupiny. Učí se úctě k individualitě vlastní i cizí.
5. SAMOSTATNOST. Dítě je v lese vedeno přirozeně k samostatnosti. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti, aniž by o tom vědělo.
6. ÚCTA K PŘÍRODĚ. Dítě zažívá existenci v prostředí, které ho přesahuje. Není to prostor uzavřených čtyř stěn, které lze po nějaké době poznat a ovládnout. Tím v něm vzrůstá i úcta k prostředí, ve kterém žije. Poznává, že přírodě nevládne a není středem světa, ale že je jeho přirozenou a důležitou součástí.
7. POZNÁVÁNÍ. UČENÍ SE NOVÉMU. VZDĚLÁVÁNÍ SE. V propojení s Montessori vzdělávacím systémem se neustále učíme, poznáváme, propojujeme souvislosti. Celoročně procházíme tématickými okruhy.

Ve školním roce 2023/24 máme posledních pár volných míst. Klub je otevřen     po – pá (8 hod – 12:30/ 16 hod).

Pro více informací nás kontaktujte na cesticka@nullspolekcesticka.cz nebo 603 849 047. Rádi Vás přivítáme mezi námi. Přijďte se k nám podívat.

 

Pidicestička pro rodiče s dětmi do 3 let

Rádi bychom Vás pozvali do našeho outdoorového klubu pro maminky (i tatínky;-) s dětmi do 3 let, do Pidicestičky.
Sraz každý čtvrtek v 9 hod u velkého dubu na rozcestí v parku za Pralesem ve Kbelích. Scházíme se za každého počasí, konec je v 11 hod. Doporučený příspěvek je 60,- Kč. Pro zájem kontaktujte lektorku Petru Váňovou na čísle 606 263 203. Začneme ve čtvrtek 12. 10. 2023 v 9 hod. 
V kruhu dětí a rodičů pobudeme nějaký čas společně, zjistíme, co nám může nabídnout herna pod širým nebem, společně si zazpíváme, zatancujeme a možná i něco vyrobíme. Těšíme se na Vás, přijďte se podívat mezi nás.
S sebou podložku na sezení, svačinu a pití, dostatečně teplé oblečení (nejlépe nepromokavé), kterému nějaká ta špína nevadí. V sezóně doporučen navíc prostředek proti klíšťatům.

Montessori klub spolku Cestička

Montessori klub pro děti od 3 do 6 let

V roce 2014 jsem již měli několikaletou zkušenost s dětmi v lese a rozhodli jsem se obohatit naší práci o prvky Montessori pedagogiky, aby především i čas, který nakonec vzhledem k počasí musíme trávit uvnitř, byl maximálně smysluplně využitý. K tomu nám práce s Montessori pomůckami přišla jako ideální.

Vznikly tak v Cestičce dva paralelní směry, jeden čistě lesní a druhý propojený s Montessori pedagogikou a jejím prostředím. Po dvou letech jsme však přišli na to, že nejpřirozenější pro nás je oba směry propojovat dle potřeb skupiny, dle počasí atp.

Montessori klub tak vychází z principů pedagogiky Marie Montessori a navazuje na naše zkušenosti s pobytem v přirozeném prostředí lesa a přírody a obojí propojuje. Program probíhá částečně ve vnitřních prostorách klubovny spolku Cestička a částečně venku v přírodě. Respektuje vývojové a individuální potřeby dítěte v duchu montessori pedagogiky. Děti pracují s montessori pomůckami a procházejí postupně od 3 do 6 let tyto základní celky: cvičení praktického života, smyslový materiál, jazyková výchova, matematika, kosmická výchova. Část programu probíhá v přirozeném venkovním prostředí v duchu lesní pedagogiky.

Od školního roku 2018/19 propojujeme Lesní klub a Montessori pedagogiku. Vznikl tak Lesní klub s prvky Montessori. Ve školním roce 2023/24 máme ještě poslední volná místa. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a přijďte se podívat. Rádi Vás uvítáme. 

Montessori dílny pro rodiče s dětmi do 3 let

Montessori dílny pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3-4 let vede zkušená lektorka Pavlína Kapalová. Děti mají přístup k Montessori pomůckám, zdokonalují svou jemnou motoriku, soustředění na činnost, rozvíjí své dovednosti. Společně se naladí a přivítají v kruhu a dále se věnují vlastí činnosti s pomůckami.

Dílny probíhají v klubovně Cestičky v Radvanické ulici 697 ve Kbelích. Cena dílny (1 hod a 45 min) je 250,- Kč. Dílny probíhají v pátek od 8.30 – 10.15 hod a 10.30 – 12.15 hod.

Více informací na pavlina.kapalova@nullgmail.com

Kroužky spolku Cestička

 

Montessori dílny pro rodiče s dětmi do 3 let

Montessori dílny pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3-4 let vede zkušená lektorka Pavlína Kapalová. Děti mají přístup k Montessori pomůckám, zdokonalují svou jemnou motoriku, soustředění na činnost, rozvíjí své dovednosti. Společně se naladí a přivítají v kruhu a dále se věnují vlastí činnosti s pomůckami.

Dílny probíhají v klubovně Cestičky v Radvanické ulici 697 ve Kbelích. Cena dílny (1 hod a 45 min) je 250,- Kč. Dílny probíhají v pátek od 8.30 – 10.15 hod a 10.30 – 12.15 hod.

Více informací na pavlina.kapalova@nullgmail.com

 

Pidicestička pro rodiče s dětmi do 3 let

Rádi bychom Vás pozvali do našeho outdoorového klubu pro maminky (i tatínky;-) s dětmi do 3 let, do Pidicestičky.

Sraz každý čtvrtek v 9 hod u velkého dubu na rozcestí v parku za Pralesem ve Kbelích. Scházíme se za každého počasí, konec je v 11 hod. Doporučený příspěvek je 60,- Kč. Pro zájem kontaktujte lektorku Petru Váňovou na čísle 606 263 203. Začneme ve čtvrtek 12. 10. 2023 v 9 hod. Sraz je každý čtvrtek v 9 hod u velkého dubu na rozcestí v parku za Pralesem ve Kbelích.


V kruhu dětí a rodičů pobudeme nějaký čas společně, zjistíme, co nám může nabídnout herna pod širým nebem, společně si zazpíváme, zatancujeme a možná i něco vyrobíme. Těšíme se na Vás, přijďte se podívat mezi nás.
S sebou podložku na sezení, svačinu a pití, dostatečně teplé oblečení (nejlépe nepromokavé), kterému nějaká ta špína nevadí. V sezóně doporučen navíc prostředek proti klíšťatům.

 

Komunita spolku Cestička

Expedice Cestička

Výjezdní víkendové expedice pro děti od 6 let a dobrovolníky z řad dospělých.
Historicky první expedice proběhla o víkendu 14. – 16. října 2016 do Krkonoš, zpráva je na .

Expedice probíhaly do roku 2020, kdy byly z důvodu covidu přerušeny a zatím se nám neobnovily. 

Přespávací dýchánky pro děti

Dýchánky začínají v pátek v 17.30 hod a končí v sobotu v 10 hod. Mají různá témata. Děti si užijí tvoření, večerní výpravy, čtení pohádek atp.
Během školního roků 2016 – 19 proběhlo mnoho přespávacích dýchánku na různá témata. Momentálně jsou pozastaveny.

Slavnosti spojené s koloběhem roku

Během roku se všemi rodiči a dětmi rádi potkáváme na slavnostech. V září začínáme mandalou hojnosti a úklidem lesa. Následuje slavnost sv. Maritna a sv. Michala, vánoční slavnost, velikonoční slavnost a slavnost zakončení školního roku.

Rodičovská večerní čajovna

Nepravidelně pravidelná rodičovská večerní čajovna na různá témata.

Budeme rádi za zajímavé podněty a nápady.

Letní tábory spolku Cestička

Příměstské tábory a pobytové tábory v přírodě v létě 2024

Pro léto 2024 jsme pro Vás připravili tyto letní příměstské tábory:

8. 7. – 12. 7. – Lesní inženýři ( 3 – 6 let)

22. 7. – 26. 7 –  Tvoření z přírodnin ( 3 – 6 let)

29. 7. – 2. 8.  –  Bádání v přírodě (4 – 9 let)

5. 8. – 9. 8. – Lesní ateliér (4 – 9 let) 

19. 8. – 23. 8. – Indiánské léto (4 – 9 let) 

26. 8. – 30. 8.  –  Lesní olympiáda (6- 11 let) 

Tábory budou probíhat od 8.30 hod do 16.30 hod. Ceny dle data přihlášení od 2.450,- do 2.900,-.

Tábory vedou zkušení průvodci Cestičky. Náplní je pobyt v přírodě v lokalitách Prahy 9. Děti budou mít
přichystáno mnoho zajímavých aktivit na daná témata, čekají je výlety, návštěvy kulturních zařízení i
přírodních lokalit, hry a tvořivé dílny, volná hra v přírodě a mnoho dalšího. Při nepřízni počasí bude
zázemím naše kbelská klubovna nebo maringotka, jinak bude program probíhat převážně venku.

Obědy a svačiny si děti přinesou vlastní.

Pro více informací a přihlášení dítěte kontaktujte: administrativa@nullspolekcesticka.cz

Dále se v roce 2024 bude konat také pobytový tábor pro děti od 8 do 15 let

19. 7 – 28. 7.-  Říčky v Orlických horách (8 – 15 let)  – máme poslední volná místa

Pro více informací a přihlášení dítěte kontaktujte: zdenka@nullspolekcesticka.cz